Analyse rapport Orevej 90 den 3.3.22

Analyse rapport Orevej 109  den 25.3.22

Udskiftning af vandmålere

Ore Vandværk udskifter vandmålere i Kongsnæs og på enkelte adresser på Pilehegnet og Blommehegnet i løbet af marts og april.

Da alle målere sidder i målerbrønd, kræver det ikke, at der er nogen hjemme, når måleren skiftes.

Man må påregne mindre afbrydelser i vandforsyningen.

Arbejdet udføres af Sonny VVS.

Connie Zlatevski

Formand

Indkaldelse til generalforsamling 2022


Indkaldelse 2022

VELKOMMEN TIL

ORE VANDVÆRKS

HJEMMESIDE

Filterrum 2012

DET ER EN GOD IDE AT AFLÆSE SIN MÅLER EN GANG IMELLEM.

PESTICIDEFRIT- vand

klik her.

Vandets hårdhedsgrad er 16-18 dh

(temmelig hårdt)

Ny blæser 2017.

Ny skyllepumpe 2018

Forfilter 1.

Mail: til vandværksbestyreren klik her 

Tlf: 54 44 41 62

Mobil: 29 44 88 41

Mail: til kassereren klik her


Mobil: 40 45 63 10

Mail: til formand klik her


Mobil: 40 40 90 18

Ore vandværk 75 ÅR

13 Marts 1942

13 Marts 2017

Klik for Bæredygtig vandværk

Boring 2. Orevej 105

Boring 3. Åstrupvej 5.

Boring 4 på Åstrupvej 7 er færdig og taget

i brug 1. April. 2016