ORE VANDVÆRK

Klik her

Manglende vand

Vandværksbestyrer:

Steen T. Hansen

54444162

29448841

Klik her

Spørgsmål / Brud på

Ledningsnet m.m.

Vandværket

Per Thomsen

40409018

Klik her


Faktura/ Flytning m.m.

Kasserer:

Anne M. Pedersen

40456310